تماس با ما


موسس: دکتر زینب سیروس جاهدی
به مدیریت خانم ندا اسماعیلی
نشانی: رشت،پارک شهر،چهارراه استانداری سابق

راه های ارتباطی ما و شما
شماره ثابت : ۰۱۳۳۳۳۲۰۳۵۹
شماره همراه : ۰۹۱۱۹۷۸۹۴۱۱
ادرس ایمیل :
vidajahedi@yahoo.com
nedaesmaili18@yahoo.com