افتتاحیه مدرسه تخصصی اوتیسم ” نقش نو “

۳۱شهریورماه۹۸ افتتاحیه مدرسه تخصصی اوتیسم ” نقش نو ”
با حضور کادر آموزشی مدرسه و خانواده های کودکان اوتیستیک .
همراهی شما افتخار ماست .