اوتیسم چه سطح هایی دارد؟

انجمن روان پزشکی آمریکا فهرستی از اختلالات و شرایط مشخص شده را نگهداری می‌کند. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی برای کمک به پزشکان در تشخیص و مقایسه علائم اختلالات روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدیدترین نسخه DSM-5 در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. این نسخه شامل تمام شرایط مرتبط با اوتیسم تحت یک اصطلاح با عنوان اختلالات طیف اوتیسم است. امروزه اختلالات طیف اوتیسم به سه سطح تقسیم می‌شود که نشان دهنده شدت این سطوح است:
سطح ۱
این سطح خفیف‌ترین سطح طیف اوتیسم است. کودکان یا نوجوانانی که در این سطح هستند معمولا علائم خفیف دارند که بیش از حد در کار، مدرسه یا روابط آن‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند. این همان چیزی است که اکثر مردم وقتی که از اصطلاحات اوتیسم یا سندرم آسپرگر استفاده می‌کنند به آن اشاره می‌کنند.
سطح ۲
کودکانی که در این سطح هستند نیازمند حمایت بیشتری از جمله گفتار درمانی یا آموزش مهارت‌های اجتماعی هستند.
سطح ۳
این سطح شدیدترین سطح این طیف است. کودکانی که در این سطح هستند نیاز به حمایت بیشتری دارند از جمله همکاری تمام وقت یا در برخی موارد درمان شدید.